1. Uzupełnij teść zadania oraz zapisz obok układ równań tak, aby ten układ opisywał warunki podane w zadaniu.

a) Pewien typ telewizora w sklepie internetowym kosztuje o 20% mniej niż w centrum handlowym. Nawet gdy w centrum handlowym obniżono cenę tego telewizora o ....%, to i tak cen w Internecie była o .....zł niższa.

układ równań:

x - cena w Internecie
y - cena w centrum handlowym


b) Kazik miał o ...% oszczędności ..... niż Wojtek. Wojtek dołożył ostatnio do swych oszczędności 170 zł, a oszczędności Kazika pozostały niezmienione. Teraz Wojtek ma tylko 10 % mniej pięniędzy niż Kazik


układ równań:

x - oszczędności ....
y - oszczędności ....

(zadanie 1/28 ćw 'Matematyka 2' GWO)

2. Na podstawie podanych oznaczeń oraz zapisanego układu równań uzuełnij treści zadanań.

a) Asia kupiła ...kg jabłek i ... dag rodzynków i zapłaciła ... zł. Cena 1 kg jabłek była ... razy ... niż cena jednego kg rodzynków. Ile złotych zapłaciła za jbłka, a ile - za rodzynki?

cena 1 kg jabłek j
cena 1 kg rodzynków r

2j + 0,2r = 6,8
j=1/5r

/ kreska ułamkowa

b) Wiesiek jest o 6 lat ... od Maćka. Trzy lata temu Maciek był 3 razy ... od Wieśka. Ile lat ma Maciek, a ILE wIESIEK?

teraz 3lata temu0
wiek Maćka m m-3
wiek Wieśka w w-3


3= w + 6
m - 3 = 3(w-3)

(zdanie 2/27 Matematyka 2 ćwiczenia GWO)


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T14:59:15+02:00
1. Uzupełnij teść zadania oraz zapisz obok układ równań tak, aby ten układ opisywał warunki podane w zadaniu.

Pewien typ telewizora w sklepie internetowym kosztuje o 20% mniej niż w centrum handlowym. Nawet gdy w centrum handlowym obniżono cenę tego telewizora o 5%, to i tak cena w internecie była o 150zł niższa. Jaka jest cena telewizora w internecie a jaka w centrum handlowym?


80%y- cena w internecie
y- cena w sklepie

y * 95/100= 80/100y + 150

19/20y= 8/10y+150
19/20y-16/20y=150
3/20y=150 / * 20/3
y=3000/3
y=1000

80% * 1000= 80/100 * 1000= 800

Odpowiedź:W sklepie przed obniżka kosztował 1000zl, po obniżce 5% kosztował 950. w internecie kosztował 800zl..


Kazik miał o 30% oszczędności więcej niż Wojtek. Wojtek dołożył ostatnio do swych oszczędności 170 zł, a oszczędności Kazika pozostały niezmienione. Teraz Wojtek ma tylko 10 % mniej pieniędzy niż Kazik.


x-Kazik
y-wojtek

y+170=0,9x


2. Na podstawie podanych oznaczeń oraz zapisanego układu równań uzuełnij treści zadanań.


Asia kupiła 2kg jabłek i 20dag rodzynków i zapłaciła 6,80zł. Cena 1 kg jabłek była 5 razy mniejsza niż cena 1 kg rodzynków. Ile złotych zapłaciła za jabłka, a ile-za rodzynki?

Odpowiedź:Za rodzynki zapłaciła 2,26 a za jabłka 4,54.Wiesiek jest o 6 lat młodszy od maćka. Trzy lata temu maciek był 3 razy starszy od Wieśka. Ile lat ma Maciek, a ile Wiesiek?

Maciek ma 12 lat a Wiesiek 6lat.

ROBILIŚMY TO W SZKOLE Z PANIĄ
7 4 7