Odpowiedzi

2010-03-29T14:52:26+02:00
KODEKS IDEALNEGO UCZNIA
1. Nigdy się nie spóźniaj!
2. Odrabiaj zadania domowe!
3. Bądź aktywny na lekcjach!
4. Słuchaj poleceń nauczyciela!
5. Nie zapominaj o pracach klasowych!
6. Bądź zawsze przygotowany na lekcję!
7. Nie przeszkadzaj nauczycielowi!
8. Staraj się być przykładem dla innych!
9. Uczestnicz w zajęciach pozalekcyjnych!
10. Bierz udział w konkursach!