Odpowiedzi

2010-03-29T14:48:17+02:00
Zad1

L=2πr
r jest wysokością trójkąta który powstał z podziału sześciokąta na 6 części
r=a√3/2
a=10
r=10√3/2
r=5√3
l=2π×5√3
l=10√3π

zad2
2πr=4π
2r=4
r=2
2=a√3/2
a=4/√3
P=6×a²√3/4
P=6×(4/√3 )²√3/4
P=6×16/3 ×√3/4
P=8√3