Czy mógł byś mi poszukać i znależć elemęty które musi zawierać pismo reklamacyjne według obowiązujacego prawa????????
nie zmyslać musi być takie jakie nakazuje polskie prawo
nie wyłudzać punktów , prosze o elemęty a nie szablon, dobrze by było z paragrafami

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:00:40+02:00
- dane konsumenta,
- miejscowość i data,
- data zakupionego towaru,
- rodzaj zakupionego towaru,
- cena,
- dowód zakupu,
- przedstawienie istoty problemu związanego z tym zakupem oraz ujawnioną wadę towaru konsumpcyjnego i termin jej ujawnienia się,
- własnoręczny podpis konsumenta

W razie czego masz tu link, jak powinno wyglądać to pismo; http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/aktualizacja/data/pliki/1017_pism.doc
2 5 2
2010-03-29T15:03:24+02:00
Charakterystyka:
Reklamacja to wyrażenie niezadowolenia klienta z zakupu, oczekiwań, które nie zostały spełnione.

Przyczyny:
Przyczyn reklamacji może być wiele:

 jakość jest niższa niż oczekiwaliśmy,
 kupiona rzecz jest pozbawiona użyteczności,
 produkt jest niekompletny,
 rzecz nie posiada cech, które były uzgodnione indywidualnie.
Sposoby rozpatrywania reklamacji
 sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację, to on odpowiada za towar, który wydał konsumentowi,
 sprzedawca nie może odesłać konsumenta reklamującego towar do producenta, hurtownika, importera,
 w ciągu dwóch lat od nabycia rzeczy możemy zgłosić reklamację towaru niezgodnego z umową (w przypadku rzeczy używanych, strony mogą termin skrócić, ale nie poniżej jednego roku), w przypadku stwierdzenia wady musimy zgłosić reklamacje najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy, gdy wymieniamy towar termin biegnie na nowo,
 reklamować można każdy towar, który jest niezgodny z umową, obniżenie ceny z powodu wyprzedaży, promocji nie wyklucza go z możliwości reklamowania, lecz gdy powodem obniżki była wada towaru, o której wiedzieliśmy to jej nie możemy zgłaszać, ale inne tak,
 możemy domagać się od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową, o sposobie decyduje konsument,
 sprzedawca decyduje o sposobie przywrócenia zgodności rzeczy z umową, gdy kupujący wyraźnie pozostawił decyzję sprzedawcy,
 dopóki jest możliwa wymiana lub naprawa nie możemy żądać zwrotu pieniędzy
 sprzedawca nie będzie musiał wymieniać towaru na nowy, gdy nie jest to możliwe lub wymaga zbyt wysokich kosztów i sprzedawca to udowodni,
 zwrotu pieniędzy możemy się domagać, jeśli: wada jest istotna i sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową, przez wymianę, ani naprawę, gdyż jest to niemożliwe lub wymaga zbyt wysokich kosztów, naprawa lub wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie, naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności,
 jeśli sprzedawca nie może ocenić zasadności reklamacji w chwili zgłaszania przez konsumenta to ma obowiązek w ciągu 14 dni poinformować o uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji, jeśli nie ustosunkował się w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną,
 jeśli zasadność reklamacji została uznana i sprzedawca poinformuje klienta przed upływem 14 dni to jest zobowiązany do natychmiastowego (w przypadku: naprawy do 14 dni, wymiany na nowy do 7 dni) przywrócenia reklamowanej rzeczy zgodności z umową, zgodnie z żądaniem klienta.
1 1 1