Odpowiedzi

1.Elektron może krążyć w atomie tylko po takich orbitach kołowych,dla których iloczyn pędu p i promienia orbity r jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielonej przez 2 Pi.
2.Elektron może przeskakiwać z orbit o wyższej energii na niższe,wysyłając kwant energii równy różnicy energii,jakie elektron posiadał na orbitzch,między którymi nastąpił przeskok.Elektron może przeskoczyć z niższej orbity na wyższą jeśli pochłonie odpowiedni kwant energii.
129 3 129
te 1,2 to jest pierwszy i drugi postulat?
dołączam sie do pytania