Zad. 1 Świeże grzyby zawierają 90% wody, a wysuszone 60% wody.
Jaka wagę miały pczątkowo grzyby, jeśli po wysuszeniu stały się o 15kg lżejsze?

zad.2 Stop miedzi i ołowiu waży 12kg i zawiera 45% miedzi.
Ile kg czystego ołowiu należy dodać, aby nowy stop zawierał 30% miedzi?

3

Odpowiedzi

2009-10-31T15:35:27+01:00
S - waga grzybów swieżych

s - 30% = waga grzybów po wysuszeniu - s - 15kg

30 % wody to 15 kg

30% - 15 kg
90% - x

15kg * 90% / 30% = x

x = 45 kg

x - waga wody u grzybów swieżych

100 % - s
90 % - 45 kg

s = 100% * 45 kg / 90 % = 50 kg

Odp . : Grzyby ważyły początkowo 50 kg.

2 Zadanie .

100% - 12 kg
45% - m

m = 12kg * 45% / 100% = 5.4 kg

12 kg - 5,4 kg = 6,6 kg

12 kg - 100%
x - 30 %

12kg * 30% / 100% = 3,6 kg

12 kg - 3,6 kg = 8.4

Odp. : Trzeba dodać 8,4 kg do 3,6 kg miedzi .
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T15:35:43+01:00
Zad.1] grzyby straciły 90%-60%=30% wody i przez to stały się lżjejsze o 15kg czyli te 15kg=30% tej wody a x kg=100%→x=15×100:30=50kg tyle ważyły na poczatku zad.2] 45% z 12kg=0,45×12=5,4kg jest miedzi 12kg-5,4kg=6,6kg jest ołowiu i ten ołów stanowi 100%-45%=55% stopu a skoro miedz ma stanowic 30% to ołów musi stanowić 70%, czyli 6,6kg=55% xkg=70% x=6,6×70:55=8,4kg tyle ma byc ołowiu 8,4kg-6,6kg=1,8kg odp.trzeba dołożyć 1,8kg ołowiu.
3 2 3
2009-10-31T15:46:08+01:00
ZAD 1
30%-15kg
60%-30kg
90%-45kg
ODP:Grzyby początkowo miały wagę 45kg
1 1 1