1 ) Poprowadzono proste zawierające przekątne prostokąta. Oblicz miary utworzonych kątów, jeżeli jedna z poprowadzonych prostych przecina prosta zawierająca dłuższy bok pod katem 25 stopni.

2 ) Uzasadnij wykonujące odpowi3ednie obliczenia, ze jeżeli w prostokącie przekątne są jednocześnie dwusiecznymi kątów to prostokąt ten ma wszystkie boki równe.

3 ) W trapezie prostokątnym o kacie ostrym 60 stopni poprowadzono dwusieczne wszystkich kątów. Oblicz miary kątów na jakie te dwusieczne podzieliły katy danego trapezu.

PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ ! !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T23:19:24+02:00
3) W trazpezie mamy 2 kąty po 90 stopni i po jednym 60 stopni i 120 stopni po podziale powstaną 4 kąty po 45 stopni i 2 katy po 60 stopni i 2 kąty po 30 stopni
7 2 7