Prosze o przetłumaczenie :) bo sama nie jestem pewna czy sens tych kilku zdań jest taki jak mysle;) z góry dzięki

1) take a few minutes now and then to look back. What are you doing? Where are you ging? Who are you? What are you all about? What's important? What are you trying to achieve? What are you doing right and wrong? Ask yourself these types of questions, think about what it is you do every day and why. This kind of examination can produce dozens of new ideas.


2) Sometimes, if you drive home the same route every single day, it's good to drive a new route, even if it's little longer. You should visit new web sites, read new authors, talk to new people, start clicking on links in blogrolls and see where they take you.Get outside your familiar territory, and find new ideas in new places

2

Odpowiedzi

2010-03-29T14:55:34+02:00
1) upłynąć kilka minut, od czasu do czasu, aby spojrzeć wstecz. Co robisz? Ging gdzie jesteś? Kim jesteś? Co ty chodzi? Co jest ważne? Co chcesz osiągnąć? Co robisz dobra i zła? Zadać sobie tego typu pytania, zastanów się, co to robisz na co dzień i dlaczego. Tego typu badania mogą przynieść dziesiątki nowych pomysłów.


2) Czasami, jeśli jedziesz do domu tą samą drogą codziennie, to jest dobre do jazdy nowej linii, nawet jeśli jest to trochę dłużej. Zapraszam do odwiedzenia nowej strony internetowej, czytania nowych autorów, porozmawiać z nowymi ludźmi, uruchom klikając na linki w blogrolls i zobaczyć, gdzie mają you.Get poza terytorium znane i znaleźć nowe pomysły w nowych miejscach
2010-03-29T14:56:35+02:00
Upłynie kilka minut, od czasu do czasu, aby spojrzeć wstecz. Co robisz? Gdzie jesteś ging? Kim jesteś? - Co jest ważne? Co chcesz osiągnąć? Co robisz dobrze i źle? Zadaj sobie tego typu pytań, zastanów się, kim jesteś ..

Czasami, jeśli jedziesz do domu tą samą drogą codziennie, to nic dobrego z wprowadzenia nowej trasy, nawet jeśli jest to nieco dłużej. Zapraszam do odwiedzenia nowej strony internetowej, czytania nowych autorów, rozmawiania z nowymi ludźmi, uruchom klikając na linki w Blogrolls i zobaczyć, gdzie biorą you. dostać poza znane terytorium i odszukać nowe pomysły w nowych miejscach