Tomek kupił akwarium o następujących wymiarach; długość 60 cm, szerokość była 3 razy krótsza, a wysokość stanowiła 60% długości. Ile litrów wody musi wlać tomek do tego akwarium, aby napełnić je go dwie trzecie jego wysokości ?

3

Odpowiedzi

2010-03-29T15:03:28+02:00
V = 60 × (60÷3) × (6/10 × 60)
V = 60 × 20 x 36
V = 43200
43200 × ⅔ = 28800cm³ = 28,8dm³
Odp. musi wlać 28,8 litra wody:)
2010-03-29T15:05:54+02:00
A - długość
b - szrokość
c - wysokość
a = 60cm
b = 1/3 z 60 = 20cm
c = 60% z 60 = 35m
V=60*20*35 = 43200
43200 × ⅔ = 28800cm³ = 28,8dm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:06:24+02:00
60cm =6dm - długość w decymetrach
60 : 3 = 20cm - szerokość
20cm = 2dm - szerokość w decymetrach
60cm * ⁶°/₁₀₀ = 36cm = 3,6dm

V = a*b*c
V = 6 *2* 3,6
V = 43,2dm³ = 43,2 litra
43,2 *²/₃ = 28,8litra
Odp.: Musi wlać 28,8 litra wody aby wypełnić akwarium do dwuch trzecich jego wysokości.


proszę o naj. jak można
7 4 7