1.Podaj przykłady ciał, które są w ruchu względem siebie, a jednocześnie w spoczynku względem drugiego.
2.Podaj przykłady ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.
3.Jednostki drogi i prędkości w Układzie SI.
4.Wzory na szybkość i drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym.
5.Jaki ruch nazywa się jednostajnie przyspieszonym.
6Jaki ruch nazywa sie niejednostajnym.
7.Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
8.Jakie cechy ma siła wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej.
9.Jakie są skutki oddziałowywań między ciałami.
10.Co jest miarą bezwładności.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T15:33:01+02:00
1. - Asia idzie do przedszkola, trzymając misia w rączkach.
miś jest w ruchu względem przedszkola, a w spoczynku względem Asi.
- pasażerowie w samolocie
pasażerowie sa w ruchu względem ziemi, a w spoczynku względem samolotu
2. prostoliniowy:
ruch piłki koszykowej po wrzuceniu do kosza
poruszanie sie prostym korytarzem szkolnym
krzywoliniowy:
wędrówka potrasie w górach
3. s- m
v- m/s