Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:33:13+02:00
Zadanie 8
Ten równoległobok składa się z dwóch jednakowych trójkątów prostokątnych 90 stopni, 45 stopni, 45stopni. Ich boki to 3 m, 3 m, 3 pierwiastki z 2 m. Obwód jednego = 10,24 m. Obwód dwóch trójkątów = 20,49 m = 2049 cm

Zadanie 3.
dzielisz dłuższy bok prostokąta na 5 części, czyli: 12:5=2,4 (każdy mały odcinek) wysokość w każdym trójkącie jast taka sama i wynosi 4 P= 1/2 * a* h P1= 1/2 * 4,8 * 4 = 9,6^2 P2= 1/2 * 2,4 * 4 = 4,8^2 Pf (pole figury) = 9,6 + 4,8 = 14,4

Zadanie 4.
siatka od ulicy ma długość:230-100-60=70m

14a=1400m²
z punktu A poprowadź wo ulicy prostą prostopadłą( to jest h Δ opadajaca na bok=70m)
z pola obliczysz odległośc marka od ulicy

1400=½ah
1400=½×70h
h=1400:35
h=40
marek stoi w odległości 40 m od ulicy

Zadanie 5.
5²+12²=169

√169=13

5+12+13=30

OBWÓD=30
Odp:Posadzono 30 sadzonek.

Zadanie 6.
korzystamy z własności trójkąta o kątach 30 60 i 90
wysokość (2km) to bok o długości a (między kątem prostym a kątem 60)
droga wznoszenia to bok 2a (między kątem 30 a 60)
a=2km
2a=2*2km=4km

Zadanie 7.
z zastosowaniem twierdzenia pitagorasa
z trójkąta prostokątnego
a²+b²=c²
c=2,5
a=1,5
b=?

b²=c²-a²

b²=6,25 - 2,25
b²=4
b=2
koniec ślizgu znajduje sie 2 m od drabinki

Zadanie 9.
P₁=pole kwadratu
P₂=pole trójkąta
P₃=pole trapezu

P₁=a²
a₁=40m
P₁=40²=1600m²

P₂=ah÷2
h₂=40m
P₂=1600m²
a₂=2P₂÷h [po przekształceniu]
a₂=2×1600÷40=80m
80²+40²=|BC|²
|BC|=40√5

P₃=(a₃+b₃)h₃÷2
P₃=1600m²
a₃=20m
h₃=40
b=2P₃÷h-a [po przekształceniu]
3200÷40-20=80m
80-20=60m
40²+60²=|DA|²
|DA|=20√13

|AB|=80+40+20+60=200m

Zadanie 2
(√34)² + 3² = x²
34 + 9 = x²
45 = x²
x = 3√5

drugi:
5² + 3² = a²
25 + 9 = a²
a = √34

czyli podstawa tego trójkąta wynosi 3√5 + √34

czyli :

P=ah/2=3*(3√5 + √34)/2=9√5 + 3√34/2 ~ 20,7 + 8,8 / 2 ~ 14,75

P > 13

Liczę na najjj;****

1 3 1
2010-03-29T15:49:22+02:00
2. |DB| = 4 (trójkąt pitagorejski)
|AD| = √(34-9) = 5

|AB| = 4+5 = 9

½ * 3 * 9 = 13,5 czyli większe od 13 :)

3. 12:5 = 2,4
½ * 2*2,4 * 4 = 9,6

½ * 2,4 * 4 = 4,8

P = 9,6+4,8 = 14,4

4. 100+60+x = 230
x = 70m

14arów = 1400 m²

½ * 70 * h = 1400
h = 40 m

6. tg30° = 2/x
√3/3 = 2/x
x = 6/√3
x = 3,46 m

8. boki: 3m, 3m, 3√2m
Ob = 2*10,24 = 20,48 m

9. P₁=a²
a₁=40m
P₁=40²=1600m²

P₂=ah/2
h₂=40m
P₂=1600m²
a₂=2P₂/h
a₂=2*1600/40=80m
80²+40²=|BC|²
|BC|=40√5

P₃=(a₃+b₃)h₃/2
P₃=1600m²
a₃=20m
h₃=40
b=2P₃/h - a [po przekształceniu]
3200/40 - 20=80m
80-20=60m
40²+60²=|DA|²
|DA|=20√13

|AB|=80+40+20+60=200m