Zapisz w postaci równania.
a) liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71.
b) o liczbie x wiemy , że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbę o 25 większą od x
c) liczba x ma tę własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50 % większą od x


zapisz odpowiednie równania

a) marek zabrał m kg makulatury , Jola o 3 kg więcej, a Ela 3 razy więcej niż Marek. razem zabrali 28 kg makulatury.

b)w skarbonce jest x pięćdziesięciogroszówek, o 10 więcej dwudziestogroszówek , razem 14,60 zł.

c)w ciągu 3 dni wędrowiec przeszedł x kilometrów. pierwszego dnia przeszedł jedną czwartą trasy, drugiego dnia o 6 km więcej, niż drugiegokoniec b. dziękuje

3

Odpowiedzi

2010-03-29T15:13:14+02:00
A) x-6=71
b) 6x+5=x+25
c) 6x-9=x+0,5x


a) x+x+3+3x=28
b) 0,5x+0,2(x+10)=14,6
c) 1/4x+1/4x+6+2/4x-6=x
2010-03-29T15:13:50+02:00
A) x-6=71
b) x*6+5=x+25
c) x*6-90=150%x

a) m+(m+3)+3m=28
b)x*0,50+(x+10)*0,20=14,60
c)0,25x+(0,25x+6)=x
2010-03-29T15:15:45+02:00
I. a) x-6=71
b) 6x+5=x+25
c) 6x-90=x+50%x

II. a) m+(m+3)+3*m=28kg
b) (x*50)+(x+10)*20=14,60 zł
c) 1/4x+(1/4x+6)+(2/4-6)=x