Zad 1
Aby zaparzyć herbatę, Tomek chce użyć czajnika elektrycznego o mocy 2 kW. Czy może go włączyć, jeżeli instalację elektryczną zabezpieczono bezpiecznikiem 20A i włączono już żarówkę o mocy 100 W, żarówkę o mocy 60 W oraz kuchenkę mikrofalową o mocy 1,5 kW. Przyjmij napięcie w instalacji elektrycznej 230 V. Zapisz obliczenia.

Zad 2
Ile energii odda otoczeniu kubek (200 g) z wrzącą herbatą do chwili ostygnięcia w pokoju, w którym temperatura wynosi 200C? Przyjmij, że ciepło właściwe herbaty jest takie samo jak wody i wynosi: 4200J/(kg∙℃)

Zad 3
Jeden z najpiękniejszych wodospadów na Ziemi - wodospad Roraima w Gujanie – ma wysokość 450 m. Zakładając, że tylko 10% energii potencjalnej wody wodospadu zamieni się na energię kinetyczną, oblicz z jaką prędkością woda tego wodospadu uderza o skaliste dno. Zapisz obliczenia.
W obliczeniach przyjmij przyspieszenie ziemskie g =10 m/s².
Pamiętaj, że: Ep = m•g•h ; Ek = 1/2 m•v².


Proszę o rozwiązanie chociaż jednego z tych zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:11:36+02:00
Zad1
P= 100+60+1500= 1660W
P=IxU= 20x 230= 4600W

1660+2000< 4600 więc moze włączyc czajnik;]