PROSZĘ O ROZWIĄZANIE WSZYSTKICH ZADAŃ

Zad.1
W sadzie pana Tomasza rośnie 200 jabłoni. Zbiór owoców trwał przez trzy jesienne dni. Pierwszego dnia zerwano jabłka z 42% drzew, a drugiego dnia z 25% pozostałych drzew. Z ilu drzew zebrano jabłka w trzecim dniu?

Zad.2
Grupa 25 uczniów 3 opiekunów wybiera się w podróż pociągiem z Giżycka do Olsztyna. Bilet normalny kosztuje 12zł. ile będzie kosztował przejazd tej grupy, jeśli uczniowi przysługuje zniżka 50%, a opiekunowi 20% na bilet?

Zad.3
Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę?

Zad.4
Do klasy V chodzi 30 uczniów. Pewnego dnia 20% uczniów było nieobecnych. Ilu nieobecnych uczniów tej klasy nie przyszło wtedy do szkoły?

Zad.5
Rodzina państwa Żurków kupuje codziennie 1,5 bochenka chleba oraz 10 bułek. Ile złotych tygodniowo państwo Żurkowie przeznaczają na zakup pieczywa, skoro bochenek chleba kosztuje 1,80zł, a bułka 50gr?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:33:08+02:00

Zad.1
W sadzie pana Tomasza rośnie 200 jabłoni. Zbiór owoców trwał przez trzy jesienne dni. Pierwszego dnia zerwano jabłka z 42% drzew, a drugiego dnia z 25% pozostałych drzew. Z ilu drzew zebrano jabłka w trzecim dniu?
1) 200-42%=84zebrano 1 dnia
200-84=116 zostalo
2) 116-25%=29 zebrano 2 dnia
116-29=87 zostało do zebrania na 3 dzień.

Zad.2
Grupa 25 uczniów 3 opiekunów wybiera się w podróż pociągiem z Giżycka do Olsztyna. Bilet normalny kosztuje 12zł. ile będzie kosztował przejazd tej grupy, jeśli uczniowi przysługuje zniżka 50%, a opiekunowi 20% na bilet?
1) 25*12zł=300zł
300zł-50%=150zł.
2) 3*12zł=36zł
36zł-20%=28,8
3) 150+28,8= 178,8 zapłacono

 

Zad.3
Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę?
24*48=1152
1152-100%
x - 20%
x=1152*20/100=230,4m.

 

Zad.4
Do klasy V chodzi 30 uczniów. Pewnego dnia 20% uczniów było nieobecnych. Ilu nieobecnych uczniów tej klasy nie przyszło wtedy do szkoły?
30-20%=24
30-24=6
Tego dnia nie było 6 uczniów.
Zad.5
Rodzina państwa Żurków kupuje codziennie 1,5 bochenka chleba oraz 10 bułek. Ile złotych tygodniowo państwo Żurkowie przeznaczają na zakup
pieczywa, skoro bochenek chleba kosztuje 1,80zł, a bułka 50gr?
1,8*1,5=2,7zł. dziennie na chleb
10*0,5zł=5zł- dziennie na bułki
2,7+5=7,7-codziennie na bułki i chleb
7,7*7= 53,9zł tygodniowo

1 1 1