Blaaaaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaaaaaaam pilne bardzo..od razu z gory dziex
1 Napisz równania w postaci jonowej i skróconej jonowej
ogólny zpais przebiegu reakcji
sól I + sól II -->sól IIII(strzalka w dol) + sol IV
BaCl2+CuSO4--->..+..
........................
......................
ZnBr2+Na2S---->...+...
.........................
.........................
AgNO3+K3PO4---->..+..
...........................
..............................
NiCl2+MgSO3--->..+..
..........................
..........................
2 uzupelnij czasteczkowe rownania reakcji otrzymywania podana metoda napisz tow postaci jonowej i skroconej jonowej
sól I + kwas I--->sól II(strzalka w dol)+kwasII
Pb(NO3)2+HCl--->..+..
.........................
........................
....+...--->CuS(strzalka w dol)+HCl
......................
........................
FeCl3+H3PO4--->...+....
............................
.......................
napisz reakcji otrzymywania podanych soli 4 wybranymi metodami
BaCl2
................
......................
...................
.................
K3PO4
..................
.................
..................
..................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:34:22+02:00
1.
a) BaCl2+CuSO4 ---> BaSO4(strzałka w dół) + CuCl2
Ba(2+) + 2Cl(-) + Cu(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół) + Cu(2+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół)

b) ZnBr2+Na2S ----> ZnS(strzałka w dół) + 2NaBr
Zn(2+) + 2Br(-) + 2Na(+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół) + 2Na(+) + Br(-)
Zn(2+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół)

c) 3AgNO3 + K3PO4 ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3KNO3
3Ag(+) + 3NO3(-) + 3K(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3K(+) + 3NO3(-)
3Ag(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół)

d) NiCl2 + MgSO3 ----> NiSO3(strzałka w dół) + MgCl2
Ni(2+) + 2Cl(-) + Mg(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół) + Mg(2+) + 2Cl(-)
Ni(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół)

2.
a) Pb(NO3)2 + 2HCl ---> PbCl2(strzałka w dół) + 2HNO3
Pb(2+) + 2NO3(-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> PbCl2(strzałka w dół) + 2H(+) + 2NO3(-)
Pb(2+) + 2Cl(-) ---> PbCl2(strzałka w dół)

b) CuCl2 + H2S ---> CuS(strzałka w dół) + 2HCl
Cu(2+) + 2Cl(-) + 2H(+) + S(2-) ---> CuS(strzałka w dół) + 2H(+) + 2Cl(-)
Cu(2+) + S(2-) ---> CuS(strzałka w dół)

c) FeCl3 + H3PO4 ---> FePO4(strzałka w dół) + 3HCl
Fe(3+) + 3Cl(-) + 3H(+) + PO4(3-) ---> FePO4(strzałka w dół) + 3H(+) + 3Cl(-)
Fe(3+) + PO4(3-) ---> FePO4(strzałka w dół)

Napisz reakcji otrzymywania podanych soli 4 wybranymi metodami.
BaCl2
1. Ba + Cl2 ---> BaCl2
2. Ba(OH)2 + 2AgCl ---> BaCl2 + 2AgOH
3. 2HCl + BaSO4 ---> BaCl2 + H2SO4
4. BaSO3 + MgCl2 ---> BaCl2 + MgSO3
K3PO4
1. 6K2O + P4O10 ---> 4K3PO4
2. P4O10 + 12KOH ---> 4K3PO4 + 6H2O
3. 3KNO3 + H3PO4 ---> K3PO4 + 3HNO3
4. 3KOH + Na3PO4 ---> K3PO4 + 3NaOH