Dzień dobry ;) Mam taką pracę domową z Chemii XD I byla bym serdecznie wdzięczna, żeby jakaś dobra osoba rozwiązała mi to. Proszę o rozpisywanie wszystkiego po kolei ;) . Daje Najj :D aaa i nie musi być wszystko zrobione, co u miecie to zrobcie :D

1. Napisz równania reakcji otrzymywania:
a) Etanu propylu
b) metanianu metylu
c) propionianu metylu

2. Napisz równania reakcji hydrolizy:
a) octanu butylu
b) stearynianu metylu
c) metanianu propylu

3. Napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a) Octanu etylu
b) Metanianu Propylu

4. Dwa estry mają taki sam wzór sumaryczny: C3(te u dołu)H6(te u dołu)O2(te u dołu)
Napisz wzory struktualne i nazwy tych estrów.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:20:46+02:00
1. Napisz równania reakcji otrzymywania:
a) Etanu propylu
CH3-COOH + C3H7OH ---> CH3-COOC3H7 + H2O
b) metanianu metylu
HCOOH + CH3OH ---> HCOOCH3 + H2O
c) propionianu metylu
C2H5COOH + CH3OH---> C2H5COOCH3 + H2O

2. Napisz równania reakcji hydrolizy:
a) octanu butylu
CH3COOC4H9 + H2O ---> CH3COOH + C4H9OH
b) stearynianu metylu
C17H35COOC2H5 + H2O --- > C17H35COOH + C2H5OH
c) metanianu propylu
HCOOC3H7 + H2O ---> HCOOH + C3H7OH

3. Napisz równania reakcji spalania całkowitego:
a) Octanu etylu
CH3COOC2H5 + 5O2 ---> 4CO2 +4H2O
b) Metanianu Propylu
HCOOC3H7 + 5O2 ---> 4CO2 + 4H2O

4. CH3 - CO - O - CH3 (octan metylu)
H - CO - O - CH2 - CH3 (mrówczan etylu)
1 5 1