Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T15:50:46+01:00
1.Upadek Krzyżaków
2. Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowiew którym Albrecht Hohenzoller składa hold Zygmuntowi I Staremu . W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski. Umocniło to pozycje Krzyzakow jak i polaków ponieważ krzyżacy zostali przy władzy a polacy powiększyli swoje granice i pozbyli się wroga

2 5 2
2009-10-31T18:18:51+01:00
1.Ostateczny upadek krzyżaków
2.Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525roku w Krakowie W wyniku tego aktu prusy zakonne zostały przekształcone w księstwo pruskie.