Odpowiedzi

2010-03-29T15:27:25+02:00
Papież przedsięwziął bardzo aktywne działania duszpasterskie. Odwiedził przeszło 200 państw w trakcie 91 pielgrzymek zyskując ogromną sympatię i popularność. Niektóre wizyty były dla Ojca Świętego szczególnie trudne, a nawet niebezpieczne. Pomimo słabego zdrowia
i wielu uciążliwości docierał wszędzie tam, gdzie był potrzebny, niosąc ludziom orędzie pokoju i miłości. Pocieszał ubogich, chorych, strapionym dodając im wiary i otuchy. Apelował o respektowanie prawa człowieka do pracy, godności ludzkiej. Przeciwstawiał się bezwzględnej pogoni za zyskiem i totalitaryzmowi. Potępiał aborcję, eutanazję, klonowanie embrionów, związki homoseksualne. Bronił tradycyjnych wartości i nakazów moralnych Kościoła Katolickiego, narażając się często na nieprzychylne opinie niektórych grup społecznych.
Podziwiam Ojca Świętego za jego głęboką determinację i wiarę w drugiego człowieka, za umiłowanie własnej ojczyzny i całej ludzkości. Uważam, że papież w zupełności zasługuje na miano autorytetu moralnego XXI wieku. Jest to postać o silnej, niezwykłej osobowości
i wielkiej charyzmie. Mając za wzór takich ludzi jak Jan Paweł II, możemy stać się lepsi
i wewnętrznie bogatsi.
5 4 5
2010-03-29T16:16:26+02:00
Karol Wojtyła - niezwykły Polak

---Uważam, że Karol Wojtyła był niezwykłą postacią. Postaram się to udowodnić poniższymi argumentami.

---Po pierwsze był pierwszym papieżem Polakiem. Nigdy wcześniej zwierzchnikiem Kościoła na ziemi nie był nasz rodak. Ponadto Jan Paweł II znał biegle siedem języków. Jako młody człowiek szybko i chętnie zdobywał wiedzę. Drugim moim argumentem jest to, że Karol Wojtyła był pierwszym papieżem, który "wyszedł do ludzi". Odbywał wiele pielgrzymek po całym świecie (nie odwiedził tylko Rosji i Antarktydy) i widział, jak żyją ludzie poza granicami Polski, Włoch i Watykanu. Kolejnym moim argumentem jest to, że Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni młodzieży. Przemawiał do nas - młodych ludzi. Uczył nas, jak postępować i żyć. Ponadto napisał wiele encyklik, listów, adhortacji - próbował do wszystkich "dotrzeć. Moim ostatnim argumentem jest, to że jest wzorem do naśladowania. Nie tylko nauczał, że trzeba wybaczać, ale też tak postępował. Przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy - Mehmetowi Ali Agcy.

---Na podstawie przywołanych argumentów sądzę, że udowodniłam, że Karol Wojtyła był niezwykłym człowiekiem i papieżem.
7 4 7