Odpowiedzi

2010-03-29T15:29:26+02:00
Bogaty pustelnik

M. bogaty pustelnik
D. bogatego pustelnika
C. bogatemu pustelnikowi
B. bogatego pustelnika
N. z bogatym pustelnikiem
Msc. o bogatym pustelniku
W. bogaty pustelniku


biedny król

M. biedny król
D. biednego króla
C. biednemu królowi
B. biednego króla
N. z biednym królem
Msc. o biednym królu
W. biedy królu


1 4 1
2010-03-29T15:30:40+02:00
Bogaty pustelnik

Mianownik - kto co ? - bogaty pustelnik
Dopełniacz - kogo czego ? - bogatego pustelnika
Celownik - komu czemu ? - bogatemu pustelnikowi
Biernik - kogo? co? - bogatego pustelnika
Nadrzędnik - z kim? z czym? - (z) bogatym pustelnikiem
Miejscownik - o kim? o czym? - (o) bogatym pustelniku
Wolacz - o! - bogaty pustelniku !


Biedy król
Mianownik - kto? co? - biedny król
Dopełniacz - kogo? czego? - biednego króla
Celownik - komu? czemu? - biednemu królowi
Biernik - kogo? co? - biednego króla
Nadrzędnik - z kim? z czym? - (z) biednym królem
Miejscownik - o kim? o czym? - (o) biednym królu
Wołacz - o! - biedny królu !

1 2 1
2010-03-29T15:35:51+02:00
Lp: M.bogaty pustelnik, biedny krol
D.bogatego pustelnika ,, biednego krola
C. bogatemu pustelnikowi , biednemu krolowi
B.bogatego pustelnika , biednego krola
N. bogatym pustelnikiem , biednym krolem
Msc. bogatym pustelniku , biednym krolu
W. bogaty pustelniku ! , biedny krol
Lm:
M.bogaci pustelnicy , biedni krolowie
D.bogatych pustelnikow , biednych krolow
C. bogatym pustelnikom , biednym krolom
B.bogatych pustelnikow , biednych krolow
N. bogatymi pustelnikami, biednymi krolami
Msc. bogatych pustelnikach, biednych krolach
W. bogaci pustelnicy ! , biedni krolowie
1 1 1