Odpowiedzi

2010-03-31T22:59:07+02:00
Fundacja Polsat
Fundacja prowadzi m.in. publiczne zbiórki pieniędzy. Pozyskiwane środki przeznaczane są głównie na różnorodne specjalistyczne leczenie, środki farmaceutyczne, skomplikowane zabiegi operacyjne, czy inne formy pomocy najmłodszym pacjentom,

Fundacja Dzieci Niczyje
udzielająca pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom,

Fundacja ITAKA
ITAKA odnajduje zaginionych, pomaga ich rodzinom, przeciwdziała zaginięciom. Prowadzi internetową bazę danych osób zaginionych,

Fundacja im. Brata Alberta
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie,

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
zajmująca się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej ,
10 4 10