Kowal wrzucił do wiadra z zimną wodą rozżarzoną żelazną podkowę w celu zahartowania. Masa podkowy wynosiła 0,8 kg, masa wody w wiadrze 8 kg. Temperatura wody po wrzuceniu podkowy wzrosła od 20°C do 30°C. Jaka była w przybliżeniu temperatura wnętrza paleniska, w którym ogrzewano podkowę?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T18:59:51+02:00
Vw to ciepło właściwe wody
mw to masa wody
tk to temperatura końcowa
tw to temperatura wody początkowa
cp to ciepło podkowy
mp to masa podkowy
tp to temperatura podkowy

Q1=Q2

cw*mw*(tk-tw)=cp*mp*(tp-tk)

4200*8*10=460*8*(tp-30) <- tu skracasz
4200*10=460*(tp-30)
4200/46-30=tp
91,304347826086956521739130434783-30 = tp
61,304347826086956521739130434783 = wyszła nam temperatura żelaza czyli paleniska