1. w zeszłym miesiącu pani Nowalowa zarobiła o ....% mniej niż pan Nowak.W tym miesiącu Nowak był chory i zarobił o ...% mniej niż w zeszłym miesiącu , ale Nowakowa otrzymała 30% premii i razem zarobili o 484 zł więcej niż w zeszłym miesiącu
Nowak Nowakowa
w zeszłym miesiącu: X 0,9X
w tym miesiącu: 0,85X 1,3 × 0,9X
...............................................................
Równanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:02:36+02:00
X=100%
0,9x=z%
...........
z=0,9×100
z=90%

100%-90%=10%

x=100%
0,85x=z%

z=0,85×100
z=85%

100%-85%=15%

x+0,9x+484zł=0,85x+1,3×0,9x
1,9x+484=0,85x+1,17x
-0,12x=-484
x=484:0,12
x=4033,33zł

Odpowiedź : W zeszłym miesiącu Nowakowa zarobiła o 10% mniej niż Nowak, a w tym miesiącu Nowak zarobił o 15% mniej niż w zeszłym miesiącu
15 2 15