Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:02:28+02:00
Zad1
Do takich urządzeń zaliczamy m.in. lamy oscyloskopowe, akceleratory liniowe, elektrofiltry
Zad2
Dane:
m = 0,002 kg
t = 3 s
V = 0,6 [m/s]
Rozw.:
a V/t =0,6 [m/s] / 3 s = 0,2 [m/s²]
F = m × a = 0,002 kg × 0,2 [m/s²] = 0,0004 N
Ek = m×V²/2 = 0,002 kg × (0,6[m/s])²/2 = 0,00036J
Ek = W
W = F × s
s = Ek / F = 0,00036J / 0,0004 N = 0,9 m
Zad3Rozwiązanie rebusu
Akcelerator liniowy.
Jest to urządzenie w którym pole elektryczne wykorzystuje się do przyspieszania cząstek naładowanych
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa acceleratio - przyspieszenie