Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:51:08+02:00
Czas pracy robotników wynosił od 12 do 16 godzin, dziennie przez 7 dni w tygodniu. Wielu robotników traciło zdrowie i życie. Nie byli objęci żadna opieką lekarską. Nie korzystali ze zwolnień lekarskich. Nie istniały wówczas renty, ani emerytury. Nie mieli bieżacej wody.