Przetłumacz :
Later he goes to see the Oracle. She takes a tray with four cookies from her oven , a moment later she offers him one and there are six on the tray . After the visit, we can see he'seaten some of his cookie. But when he takes the next bite,it is whole again!

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:42:09+02:00
Później idzie zobaczyć się z Oracle. Bierze tacę z czterema ciasteczkami z jej piekarnik,chwilę później daje mu jeden i znajduje się sześć na tacy. Po wizycie widać (seaten nie rozumiem) niektóre z jego (cookie nie rozumiem). gdy podejmuje następny zgryz, jest cały ponownie.