Biegnący słoń porusza się z prędkością 43,2 km/h . Marion Jones w biegu na 100m na olimpiadzie w Sydney uzyskała prędkość 9 i 13/43 m/s.
a) Kto jest szybszy i o ile szybszy: słoń czy Marion Jones?
b) W jakim czasie Marion Jones przebiegła 100m?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T15:39:00+02:00
V - prędkość słonia = 43,2 km/h = 12 m/s
v - prędkość Marion Jones = 9 i 13/43 m/s
wynika z tego porównania , że słoń jest szypszy
9 i 13/43 m/s = 400/43 m/s
s = vt
s - droga = 100 m
v - prędkość = 400/43 m/s
t - czas = ?
t = s/v = 100 podzielić przez 400/43 = 100 razy 43 dzielone przez 400 = 4300/400 = 10,75 s

Licze na najlepsze:).