Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T16:14:57+01:00
1) Do źródeł energii nieodnawialnej zaliczymy takie surowce energetyczne jak:
- węgiel kamienny,
- węgiel brunatny,
- ropę naftową,
- gaz ziemny,
- łupki bitumiczne,
- uran, a także inne pierwiastki promieniotwórcze
2) Do źródeł energii odnawialnej wliczymy natomiast między innymi:
- energię spadku wody,
- energię słoneczną,
- energię wietrzną,
- energię geotermalną,
- biomasę (na przykład drewno, odchody zwierząt czy słoma),
- biogaz (może być to gaz powstały w trakcie odprowadzania, lub oczyszczania ścieków. W innym przypadku gaz wytworzony podczas rozkładu składowanych szczątek zwierzęcych oraz Energia słoneczna może być przekształcona w energię elektryczną w ogniwach fotowoltaicznych. Małe baterie słoneczne zasilają nasze kalkulatory, zegarki, zabawki, radia czy nawet przenośne telewizory. Dużą uwagę przywiązuje się obecnie do wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w systemach wolnostojących, montowanych na obszarach oddalonych od sieci elektrycznej. W krajach o dużym nasłonecznieniu, które leżą na trudnym terenie, bez możliwości dostarczania do elektrowni węgla, światło słoneczne jest często jedynym źródłem energii.
W Polsce energia może być przetwarzana na prąd i ciepło przez instalacje zamontowane na dachach budynków lub w miejscach zabudowanych. Takie warunki istnieją na ok. 0,5% powierzchni Polski. Natomiast ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są głównie w urządzeniach nawigacyjnych na Morzu Bałtyckim.
2 5 2