Odpowiedzi

2010-03-29T16:08:23+02:00
Uznajmy że podzielisz tabelkę na dwie części i napiszesz okupacja niemiecka i radziecka potem u góry formy eksterminacji narodu Polskiego.

Niemcy
* planowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny napastniczej
* morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej
* masowa eksterminacja w obozach
* pokazowe egzekucje
* tzw. łapanki uliczne
* niewolnicza praca
* wysiedlenia ludności
* celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli
* grabież dóbr kulturalnych, majątku i niszczenie skarbów kultury narodowej
* wynarodowienie i germanizacja
* prześladowania na tle politycznym, rasowym i narodowościowym
* niszczenie wszelkich śladów kultury i sztuki polskiej
Rosja
* represje wobec narodu
*niszczenie dobytku kulturowego polaków
*sowietyzacja narodu
*długo letnie wywozy w głąb Syberii dla partyzantów i żołnierzy Polskich.
7 4 7