1)Odcinek równy 9 cm narysowany w skali 3:1 będzie miał długość .......
2)Kasia rysuje na planie w skali 1:10000 drogę z domu do szkoły , która ma długość 2 km . Na planie długość tej drogi wyniesie :
a) 10 cm b) 20 cm c)1 cm d)2 cm
4)Mapa podana jest w skali 1 : 50000 . Oblicz ilu metrom w rzeczywistości odpowiadają 3 cm na mapie .?
5) Podczas biegu na orientacje zawodnicy otrzymali mapy, na których 1 cm odpowiadał 40 m w rzeczywistości . W jakiej skali narysowana byla ta mapa. ?


.do wszystkich tych zdan chcialabym obliczemiaa .(:
.Pomocyyy . xd

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:12:28+02:00
1) 3:1 czyli zwiększamy odcinek o 3 razy
9 cm × 3 = 27 cm
odp:Będzie miał długość 27 cm.
2) 1:10000 czyli 1cm na mapie to 1cm × 10000 = 10000cm = 100m = 0,1 km
Odp:B) 20 cm.
3) 1:50000 czyli 1cm na mapie to 1cm × 50000 = 50000cm = 500m = 0,5 km 0,5 km × 3 = 1,5 km.
Odp: 3 cm w rzeczywistości odpowiada 1,5 km.
4)1cm = 40 m = 4000cm czyli skala 1:4000
Odp: Mapa była narysowana w skali 1:4000.
1 5 1
2010-03-29T16:30:52+02:00
1. 3:1 to 3 razy zwiększamy = 9x3 = 27

2)Kasia rysuje na planie w skali 1:10000 drogę z domu do szkoły , która ma długość 2 km . Na planie długość tej drogi wyniesie :
20cm

4. 1 : 50000= 50000cm skracamy o 2 zera i wychodzi że ma 500m
5 skala = 14000

1 5 1