Oblicz pole powierzchni objętości kuli:
a) o promieniu 6cm
b) o promieniu 2pierwiastek z 2

Oblicz średnicę kuli:
a)o powierzchni 108 pi dm
b) o objętości 36pi cm szesciennych

--------------------------------------------------------------
zad2.

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ktorego wszystkjie krawedzie maja dlugosc 10.
SZYBKO!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:03:17+02:00
1.
a)
P=4 pi r2
P=4 pi * 6 do kwadratu
P=4 pi * 36
P=144 pi
b)
P=4 pi * r2
P=4 pi * (2 pierwiastki z 2) do kwadratu
P=4 pi * 8
P=32 pi
2010-03-29T16:19:04+02:00
1.
a.)
P=4(Pi)r³
r=6
p=4(pi)6²
p=4(pi)36
p=144pi
b)
p=4pi(2pierwiast.2)²
p=4pi8
p=32pi

zad.2
A)p=4(pi)r²
108pi=4pir2|:4pi
r²=27 = pierwiastek z 27 = pod pierwaistkiem 9*3 = 3 pierwias. z 3

b)
v=4/3pir³
36pi=4/3pir³|:4/3pi
r³=48 -dalej nie wiem


drugiego nie umniem