Uczniowie mieli otrzymać 5 - procentowy wodny roztwór soli. Pracowali w 4 zespołach. Poniżej podam masy składników wykorzystanych przez każdy zespół. Który zespół prawidłowo dobrał masy składników? Zapisz obliczenia.

Zespół Masa soli Masa wody
I 1g 20g
II 1g 19g
III 5g 100g
IV 5g 95g

1

Odpowiedzi

2010-03-29T15:50:57+02:00