Zad.1 (dział:UKład odpornościowy)
Podaj funkcję: makrofag, limfocyt B, Limfocyt T pomocniczy, limfocyt T cytotoksyczny
zad.2
Uzupełnij zdanie:
W wyniku powtórnego kontaktu z tym samym antygenem reakcja układu odpornościowego jest szybsza , ponieważ..........................................
zad 3(dział:Hormony)
Wyjaśnij na czym polega antygonistyczne działanie hormonów wydzielanych przez trzustkę:insuliny i glukagonu

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:15:59+02:00
1
makrofag- komórki o dużych właściwościach żernych, niszczą stare, zużyte komórki organizmu, głównie krwinki.
limfocyt B- uczestniczą w odporności humoralnej
limfocyt T pomocniczy- rozpoznaje cechy konkretnego antygenu,wydzielanie specjalnych białek pobudzających określone limfocyty B
limfocyt T cytotoksyczny- bezpośrednio niszczy wnikające do ustroju patogeny bądź pojawiające się komórki nowotworowe
2
Organizm rozpoznaje antygen z którym zetknął się wcześniej i wytwarza szybciej odpowiednie przeciwciała.
3
Najważniejszym bodźcem do produkcji insuliny jest poposiłkowe zwiększenie stężenia glukozy we krwi. zwiększa się transport glukozy do wnętrza komórek, co obniża poziom glukozy we krwi. Glukagon wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do insuliny, które przede wszystkim objawia się zwiększeniem stężenia glukozy we krwi. Wzmaga on procesy glukoneogenezy i glikogenolizy oraz utleniania kwasów tłuszczowych.