Wyrażenia algebraiczne: nx+my+kz/n+m+k jest wzór na obliczenie śerdniej artymetrycznej liczb x, y , z, gdzie współczynniki n, m, k są krotnościami odpowiednio liczby x, y, z.Oblicz według tego wzoru, średnią artymetryczną ocen cząstkowych z matematyki 3, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 4.

Czekam na szybką odpowiedź.......

1

Odpowiedzi

2010-03-29T15:57:34+02:00
3×3+3×4+4×5/3+3+4= 41/10=4,1