1 3/4 × 2 5/8 × 3 1/7 × (-8/21) × 4/7
------------------------------------------------=
12 3/10 + 4 7/19 - 19 4/19 + 3,7

1 i trzy Czwarte × 2 i pięć ósmych × 3 i jeden siódma× - (osiem dwudziestych Pierwszych) × cztery siódme

Przez Tu ma być duża kreska Ułamkowa

12 i trzy dziesiąte + 4 i siedem dziewietnastych - 19 i cztery dziewietnaste + 3,7

1

Odpowiedzi

2009-10-31T16:34:41+01:00
[1 3/4 × 2 5/8 × 3 1/7 × (-8/21) × 4/7]
------------------------------------------------=
[12 3/10 + 4 7/19 - 19 4/19 + 3,7]

=[7/4*21/8*22/7*(-8/21)*4/7]/[123/10+83/19-365/19+37/10] =
=[-1*22/7]/[-282/19+160/10] = [-22/7]/[-2820/190+3040/190] =
[-22/7]/[220/190] = [-22/7]*{19/22] = -19/7 = -2 5/7