Zosia rzuciła kulkami ze śniegu do tarczy przedstawionej na rysunku.Kropki oznaczają miejsca trafień.Uzupełnij zdanie.
Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez Zosię w sześciu rzutach jest równa....
rysunek w załączniku

2

Odpowiedzi

2010-03-29T15:57:54+02:00
Średnia:
10+8+6+4+4+0=32
32:6=(w zaokrągleniu)=5,34

średnia wynosi 5,34
To jest zaokraglenie do dwóch miejsc po przecinku , a tak to wynosi 5,333333(zaokrąglenie - 5,33


Prosze!
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:02:11+02:00
X=(10+8+6+4+4+0)/6
x=32/6
x≈5,3
2 5 2