1. Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat Polski:
a) szerokość geograficzna
b) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
c) wysokość nad poziomem morza
d) prądy morskie
e) odległość od oceanu
2. Wyjaśnij, dlaczego w naszym kraju największe zagrożenie powodziowe występuje latem i wczesną wiosną.
3. Wyjaśnij, dlaczego w Polsce nie tworzą się lodowce.
4. Dopasuj nazwy jezior do ich typu.

Mamry, Jezioro Włocławskie, Jezioro Raduńskie, Jeziorak, Jezioro Czorsztyńskie, Niegocin, Gardno, Morskie Oko, Jamno, Jezioro Białe, Uściwierz, Czarny Staw pod Rysami

Jeziora:
a) krasowe
b) polodowcowe
c) sztuczne
d) przybrzeżneWybieram najlepszą, zgłaszam błędne i spam.

3

Odpowiedzi

2009-10-31T16:25:13+01:00
A. strefa klimatyczna: umiarkowana ciepła przejściowa. wpływy kontynentalne znad Azji, wpływy morskie znad Atlantyku
b. rzeżba układa się pasowo. pasy rzeźby biegną równoleżnikowo i są na przemian położone wyżej i niżej: góry, kotliny, wyżyny, niziny środkowe, pojezierza, pobrzeża.
c.średnia wysokość npm: 173 m. krajobraz nizinny. w górach na każde 100 m w górę, temperatura spada o 0,6 stopnia.
d.ciepły prąd Zatokowy (Golfsztorm)
e.łagodniejszy klimat znad Atlantyku (tzw, klimat morski)

2. dlatego, że wiosną topnieje śnieg oraz lód, co powoduje zwiększenie objętości wód (rzek).
12 3 12
2009-10-31T17:12:02+01:00
A) strefa klimatyczna jest umiarkowana, ciepła, przejściowa. wpływy kontynentalne znad Azji, wpływy morskie znad Atlantyku
b) rzeźba układa się pasowo. pasy rzeźby biegną równoleżnikowo i są na przemian położone wyżej i niżej: góry, kotliny, wyżyny, niziny środkowe, pojezierza, pobrzeża.
c)średnia wysokość nad poziomem morza: 173 m. krajobraz nizinny. w górach
na każde 100 m w górę, temperatura spada o 0,6 stopnia.
d)ciepły prąd Zatokowy
e)łagodniejszy klimat znad Atlantyku
2) dlatego, że wiosną topnieje śnieg
oraz lód, co powoduje zwiększenie objętości wód .
35 1 35
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T17:44:32+01:00
A) szerokość geograficzna- decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temp. powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, gdyż kraj znajduje się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych.
b) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu- równoleżnikowy przebieg rzeźby i występowanie gór na płd. kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Zaś powietrze ze wsch. i zach. napływa do Polski bez przeszkód.
c) wysokość nad poziomem morza - decyduje o temp. powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego na obszarach górskich notuje się niższą temp. powietrza i największą ilość opadów.
d) prądy morskie- ciepłe prądy ocieplają klimat Polski, zaś chłodne ochładzają. Dlatego Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego.
e) odległość od oceanu- na klimat Polski wpływa Atlantyk oraz Bałtyk. Im bliżej zbiornika wodnego, tym mniejsze amplitudy temperatur, a większe roczne sumy opadów atmosferycznych.

2. Wyjaśnij, dlaczego w naszym kraju największe zagrożenie powodziowe występuje latem i wczesną wiosną.

Wczesną wiosną, ponieważ wtedy występują roztopy śnieżne, a latem, ponieważ na ten czas przypadają bardzo obfite letnie deszcze.

3. Wyjaśnij, dlaczego w Polsce nie tworzą się lodowce.

Obecnie nie ma w Polsce lodowców, były w prehistorii. Polska leży w klimacie umiarkowanym, gdzie występują 4 pory roku, więc gdyby nadeszło lato lodowiec roztopiłby się.


Jeziora:
a) krasowe: Uściwierz, Jezioro Białe
b) polodowcowe:
-morenowe Mamry, Niegocin
- cyrkowe Czarny Staw pod Rysami, Morskie Oko
- rynnowe Jeziorak, Jezioro Raduńskie,
c) sztuczne: Jezioro Włocławskie, Jezioro Czorsztyńskie
d) przybrzeżne: Gardno, Jamno,
56 4 56