Trosze o przetłumaczenie kilku zdań.

1.To jest torba Sary.
2. To jest samochód rodziców.
3. To jest dom wujka i cioci.
4.Czyj zegarek to jest
5. Nie możemy być pewni.
6. Deszcz jest trudnym problemem.
7. Nie mamy dużo informacji.
8. W niektórych częściach świata.
9. Ten samochód jest szybszy.
10. Książka jest droższa niż gazeta
11. To jest najgorszy film
12. Jest bardziej słonecznie w Brazylii niż w Polsce
13. Ja jestem o wiele mądrzejszy niż mój brat..
14.Śmiać sie.
15. Prosić o pomoc
16.Zadzwonić do kogoś
17. Porozmawiać z kimś
18. Dotykać twarzy
19. Krzyczeć na kogoś.
20. Iść na imprezę.

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:08:50+02:00
1.This is Sarah's bag
2. It is the parents' car.
3. This is the house of uncle and aunt.
4. Whose clock is this?
5. We can't be sure
6. Rain is a difficult problem.
7. We don't have much information.
8. In some parts of the world.
9. This car is faster.
10. Book is more expensive than newspaper.
11. This is the worst movie.
12. It is more sunny in Brazil than in Poland.
13. I'm so much smarter than my brother.
14. Laugh.
15. Ask fo help.
16. Call someone.
17. Talk with somebody.
18. Touch face.
19. Yell at someone.
20. Go to a party.
2010-03-29T16:11:03+02:00
1. This is Sara's bag.
2. This is parent's car.
3. This is uncle's and aunt's house.
4. Whose this watch is?
5. We can't be sure.
6. Rain is a difficult problem.
7. We don't have a lot of informations.
8. In some places of the world.
9. This car is faster.
10. A book is more expensive than a newspaper.
11. This is the worst film.
12. It is much sunny in Brasil than Poland.
13. I am much smart than my brother.
14. to laugh
15. to ask for help
16. to call someone
17. to talk to someone
18. to touch face
19. to shout at somebody
20. to go to a party