Rozpoznaj rodzaje mutacji genu
GEN A (pierwowzór) TAGTCCAG
ATCAGGTC
..............................
przykład B
TAGTAG
ATCATC
........................

2.Spróbuj przewidzieć bezpośrednie skutki tych mutacji POdaj dwa przykłady ??
3. Wymień trzy choroby genetyczne człowieka które są wynikiem tego typu mutacji??

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:49:46+02:00
3) choroby :
Huntingtona
Hemofilia
Daltionizm
Fenyloketonuria
Alkaptonuria
Anemia sierpowata

1) delecja
2)przesunie się ramka odczytu i powstanie inne białko jezeli nie jest to mutacja milcząca może byc bardzo niekorzystna dla organizmu gsdy to białko spełnia ważną role

:*
1 5 1