Napisz podanymi niżej metodami otrzymywania soli reakcje:
Mg SO3

Metody otrzymywania soli(które nauczycielka wybrała):
1.kwas+zasada-> sól+woda
2.metal+kwas-> sól+wodór
3.tlenek metalu+kwas-> sól+woda
4.tlenek kwasowy+zasada ->sól+woda
5.metal+niemetal-> sól
6.tlenek kwasowy+tlenek zasadowy-> sól

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:11:48+02:00
Mg SO3

1.kwas+zasada-> sól+woda
H2SO3 + Mg(OH)2 --> MgSO3 + 2H2O

2.metal+kwas-> sól+wodór
Mg + H2SO3 --> MgSO3 + H2

3.tlenek metalu+kwas-> sól+woda
MgO + H2SO3 --> MgSO3 + H2O

4.tlenek kwasowy+zasada ->sól+woda
SO2 + Mg(OH)2 --> MgSO3 + H2O

5.metal+niemetal-> sól
tym sposobem nie da rady!

6.tlenek kwasowy+tlenek zasadowy-> sól
SO2 + MgO --> MgSO3
2010-03-29T16:29:40+02:00
1. H₂SO₃ + Mg(OH)₂ - > MgSO₃ + 2 H₂O
2. Mg + H₂SO₃ - > MgSO₃ + H₂
3. MgO + H₂SO₃ - > MgSO₃ + H₂O
4. SO₂ + Mg(OH)₂ - > MgSO₃ + H₂O
5. ( Tym sposobem reakcja nie może zajść, ponieważ w reakcji metalu z niemetalem może powstać wyłącznie sól beztlenowa, a ta jak widać tlen zawiera )
6. SO₂ + MgO - > MgSO₃