Odpowiedzi

2009-10-31T19:16:49+01:00
Urządzenia:
komputer - 8 godzin dziennie chodzi, moc 400W
mikrofalówka - 12 minut dziennie, moc 800W

P₁ - komputer
P₂ - mikrofala

P₁ = W₁ * t₁ = 400W * 1h = 400Wh = 0,4kWh --> tyle w ciągu jednej godziny
komputer chodzi 8 godzin dziennie, czyli 56 godzin tygodniowo:
wychodzi 56*0,4kW = 22,4kWh tygodniowo
koszt jednej kWh jest różny, przyjmę 41gr --> 9,184zł tygodniowo

P₂ = W₂ * t₂ = 800W * 1h = 400Wh = 0,8kWh --> tyle w ciągu jednej godziny
mikrofala chodzi 12 minut dziennie, czyli 1,4 godziny tygodniowo:
wychodzi 1,4*0,8kW = 1,12kWh tygodniowo
koszt jednej kWh jest różny, przyjmę 41gr --> 0,4592zł tygodniowo