Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat polski.
a/ szerokość geograficzna
b/ rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
c/ wysokość nad poziom morza
d/ prądy morskie
e/ odległość od oceanu

Dziękuję :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-31T17:45:25+01:00
A) szerokość geograficzna- decyduje o kącie padania promieni słonecznych, czyli w efekcie o temp. powietrza. Klimat Polski jest umiarkowany, gdyż kraj znajduje się w strefie umiarkowanych szerokości geograficznych.
b) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu- równoleżnikowy przebieg rzeźby i występowanie gór na płd. kraju sprawia, że utrudniony jest napływ powietrza z południa. Zaś powietrze ze wsch. i zach. napływa do Polski bez przeszkód.
c) wysokość nad poziomem morza - decyduje o temp. powietrza i wielkości opadów atmosferycznych. Dlatego na obszarach górskich notuje się niższą temp. powietrza i największą ilość opadów.
d) prądy morskie- ciepłe prądy ocieplają klimat Polski, zaś chłodne ochładzają. Dlatego Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego.
e) odległość od oceanu- na klimat Polski wpływa Atlantyk oraz Bałtyk. Im bliżej zbiornika wodnego, tym mniejsze amplitudy temperatur, a większe roczne sumy opadów atmosferycznych.
2009-10-31T18:53:39+01:00
Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowych..
b) Polska ma w sobie niziny , wyżyny i góry, co daje jej klimat zróżnicowany . Lecz jest krajem nizinnym ;).
d) prądy morskie napotkać możemy na wybrzeżach
e) odległość od oceanu jest duża. nie grożą nam np. napady tsunami :]