Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:25:49+02:00
Do walki udało się zwerbować około 150 tysięcy żołnierzy, co było niezwykłym wysiłkiem organizacyjnym. Zebrano mieszkańców Kongresówki, zaboru pruskiego, austriackiego jak i ochotników z sąsiednich krajów. Taka liczba powstańców pozwalała nam wierzyć w powodzenie walki o niepodległość narodu polskiego, na którą czekaliśmy tak długo. Jak wiadomo, wybuch powstania rozbudził poczucie patriotyzmu, przynależności narodowej jak i obywatelskie postawy wśród żołnierzy. Toteż naród zjednoczył się pod hasłem wyzwolenia spod rosyjskiej niewoli. Polska sztuka wojenna również osiągnęła wysoki poziom jak i znaczne sukcesy - co dawało duże nadzieje na zwycięstwo.

Powstanie listopadowe, mimo iż miało więcej możności na przetrwanie niż powstania późniejsze np. styczniowe, to raczej większych szans na ogólny sukces nie miało. Jeżeli już, to były to szanse na zmiany w państwie, chociażby takie jak przestrzeganie przez Mikołaja I, konstytucji Królestwa Polskiego..