Uzupełnij kartkę z kalendarza, zapisując brakujące liczby słownie lub cyframi. Skorzystaj z zamieszczonych propozycji. Następnie odpowiedz, od czego zależy sposób
zapisu liczb.

trzysta trzydzieści jeden,4,dwie.czwartego lutego,tysiąc dziewięćset trzynastego,4.02.1866,4.02,cztery,osiemset sześćdziesiątego szóstego,2,czwarty,4.02.1913,dwa tysiące ósmy,4,331,czwartego lutego,tysiąc pięćset piątego,4 lutego,drugi


Przysłowie dnia: Do końca roku
pozostało ............. dni
Koń ma........
nogi i też się potknie


...........................
Lutego.........................
poniedziałek
Andrzeja,Jana.Joanny,Józefa,Mariusza.Weroniki

Kalendarium
.........................r.-urodził się Mikołaj Rej,polski pisarz
.........................r.urodził się Władysław Podkowiński,polski malarz-impresjonista
.......................r.W Paryżu uruchomiano pierwsze ogólnodostępne budki telefoniczne.
__________________________________________
Nie można .....razy wejść do tej samej rzeki.
Heraklit z Efezu


Na dziś

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:14:40+02:00


Przysłowie dnia: Do konca roku pozostalo : trzysta trzydziesci jeden dni

Koń ma cztery nogi( 4) i też się potknie


...4.....
Luty


......czwartego lutego ...................
poniedziałek
Andrzeja,Jana.Joanny,Józefa,Mariusza.Weroniki

Kalendarium
..........4 lutego 1569...............r.-urodził się Mikołaj Rej,polski pisarz
.........4 lutego 1866................r.urodził się Władysław Podkowiński,polski malarz-impresjonista
.............-4 lutego 1505.........r.W Paryżu uruchomiano pierwsze ogólnodostępne budki telefoniczne.
__________________________________________
Nie można ..dwa ...razy wejść do tej samej rzeki.
Heraklit z Efezu
174 4 174