Odpowiedzi

2010-03-29T16:22:53+02:00
1. a
2. d
3. r = 3cm
V = (4/3) * π * 3³
V = 36π cm³

4. P = πrl
r = 5cm
l = 150% * 5 = 1,5*5 = 7,5cm

P = 5*7,5π = 37,5π cm²

5. 2r = 20cm
r = 10cm
H =20cm

V = Hπr²
V = 20*10²π
V = 2000π cm³

6. V = 250π cm³
H = 10cm

V = Hπr²
250π = 10πr²
25=r²
r=5cm

Pp = πr²
Pp = 25π

7. H = 2,5m
Ob = x π m (niestety kartka zasłania wartość,ale jak podstawisz to Ci wyjdzie)

Ob = 2πr
x π = 2πr
(x:2) = r

V= ⅓ * 2,5 * (x:2)² π

8. l = 10cm
α = 30°

H/l = sin30°
H/10 = ½
H = 5cm

r/l = cos30°
r/10 = √3/2
r = 5√3 cm

P = πr²+πrl
P = 25*3π + 50√3 π
P = π(75 + 50√3) cm²

V = ⅓ * 75π * 5
V = 125π cm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:58:35+02:00