Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-29T16:07:56+02:00
Akcja epopei Mickiewiczowskiej dzieje się w latach 1811 - 1812, a więc w chwili przełomowej historycznie dla narodu polskiego, bo w dobie wojen napoleońskich. Naród, znajdujący się w niewoli zaborcy, wiązał wielkie nadzieje z osobą francuskiego cesarza i liczył na wyzwolenie narodowe przy jego pomocy. W "Panu Tadeuszu" emisariuszem napoleońskim jest ksiądz Robak. Walczył pod Jeną i Austerlitz, był ranny podczas jednej z tych bitew, potem działa w mnisim przebraniu. Jego celem staje się przygotowanie powstania na Litwie. Kryjący się pod zakonnym habitem Jacek Soplica przygotowuje grunt pod przybycie wojsk napoleońskich. Przy współpracy z Żydem Jankielem propaguje hasła wyzwoleńcze, rozpowszechnia "Mazurek Dąbrowskiego". Podczas rozmowy w karczmie z miejscową ludnością, zręcznie i dyplomatycznie używając tabakiery z wizerunkiem Napoleona, naprowadza na temat przygotowań do powitania wielkiego wodza. Zbrojną wojnę domową między zwolennikami Horeszków a Soplicą przekształca w walkę z Moskalami. To on w momencie, gdy związana przez oddział rosyjskiego wojska szlachta zaściankowa leży na podwórzu, wjeżdża z wozami wypełnionymi bronią, upija żołdactwo carskie i uzbroiwszy uwolnioną z więzów szlachtę kieruje do walki z wrogiem ojczyzny. Sam również aktywnie w tej walce uczestniczy i umiera na skutek odniesionej rany. Powstanie w Soplicowie znacznie wyprzedza przybycie wojsk napoleońskich na Litwę, dlatego jego uczestnicy muszą uciekać i wstępują do oddziałów generała Dąbrowskiego, by wiosną 1812 roku zwycięsko wkroczyć na ojczystą ziemię. Radość z przybycia wyzwolicieli zostaje przypieczętowana huczną ucztą w Soplicowie, koncertem Jankiela i zaręczynami Zosi Horeszkówny z Tadeuszem Soplicą. W grze Żyda na cymbałach zostaje odtworzona aktualna historia Polski: radosne wydarzenia Konstytucji 3 Maja, tragiczna Targowica, rzeź Pragi w czasie powstania kościuszkowskiego, wreszcie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która wieńczy to przypomnienie świetnych i bolesnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego.

Test ortograficzny

1. Literę "u" piszemy w szczególności w zakończeniach:
a) zdrabniających i spieszczających
-................................... np. ...................................................
-................................... np. ...................................................
b) zgrubiających
-................................... np. ...................................................
c) oraz w innych zakończeniach typu
-................................... np. ...................................................
-................................... np. ...................................................

2. Mimo wymiany na "o" pisze się literę "u" w zakończeniach:
-.................................... np. ..................................................
-.................................... np. ..................................................
oraz w wyrazach: ............................., ................................, .................................
mimo wymiany na "o": kowal, osnowa, psota.

3. Grupy liter: om, em, on, en piszemy zasadniczo w: ......................................................
np. ..................................., ...................................... .
natomiast litery: "ę" i "ą" w wyrazach pochodzenia ......................................................
np. .........................................., ................................................ .


4. Na podstawie poniższych przykładów zdefiniuj pisownię partykuły "by" z różnymi częściami mowy:
a) Uciec by stamtąd nie mogli. .......................................................................................................................................
b) Gdyby babcia miała wąsy... .......................................................................................................................................
c) Oby nastały lepsze czasy. .......................................................................................................................................
d) Wypadałoby to zrobić. .......................................................................................................................................
e) Otwarto by tam sklep. .......................................................................................................................................

5. Podkreśl poprawną odpowiedź w definicji:
Pisownia przedrostka
a) roz- zależy (nie zależy) od wymowy,
b) z- zależy (nie zależy) od wymowy.

6. Wielką literą piszemy:
(podkreśl trzy poprawne odpowiedzi)

a) nazwy godności,
b) nazwy planet, gwiazd, konstelacji,
c) nazwy dni, miesięcy, okresów kalendarzowych,
d) nazwy obrzędów, zwyczajów i zabaw,
e) jednowyrazowe nazwy dzielnic, placów, ulic, ogrodów, budowli, obiektów sportowych, kulturalnych czy użytkowych,
f) także po dwukropku, gdy przytaczamy jakieś wypowiedzenie.

Test słownikowy

doro__ka - s. .....

po__ekadło - s. .....

mira__ - s. .....

fras__nek - s. .....

dok__ment - s. .....

S__dety - s. .....

zwa__ony (mrozem) - s. ......

bez__ołowie - s. .....

mę__czyzna - s. .....

Sa__alin - s. .....

niektó__y - s. .....

rodow__d - s. .....

kędzie__awy - s. .....

ra__ący - s. .....

do li__a - s. .....

__ędna - s. .....

war__oł - s. .....

__upan - s. .....

kandydat__ra - s. .....

łom__yński - s. ..... niewa__ny - s. .....

stry__ - s. .....

wysokog__rski - s. .....

ber__erka - s. .....

k__rdyban - s. .....

Mo__ikanin - s. .....

neuro__irurgia - s. .....

Szyszko-Bo__usz - s. .....

dra__e - s. .....

nie__ałaśliwy - s. .....

kl__ska - s. .....

Zbr__cz - s. .....

fra__towiec - s. .....

ad__erent - s. .....

ju__a - s. .....

st__łbia - s. .....

świe__b - s. .....

chy__szy - s. .....

posp__lstwo - s. .....

__mara - s. .....


do góryII Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Dyktando

Najsłynniejszy w Europie poemat rycerski - to "Pieśń o Rolandzie". Roland był postacią historyczną: rycerzem i wodzem Karola Wielkiego. Podczas powrotu z wyprawy przeciw Saracenom dowodził tylną strażą wojsk francuskich. W Pirenejach jego oddział napadli zbrojni górale, w czasie walki rycerz i jego załoga zginęli. Poemat opowiada o przygotowaniu zasadzki przez zdrajcę Gameleona, o bohaterskiej walce i śmierci Rolanda i jego towarzyszy, wreszcie o zemście Karola Wielkiego za śmierć siostrzeńca. Bohater zostaje przedstawiony jako wzór rycerza chrześcijańskiego. Cechuje go wielka odwaga, połączona z okrucieństwem i bezwzględnością wobec wroga. Wezwanie pomocy podczas niespodziewanej zasadzki uważa za tchórzostwo, boi się, że to może zhańbić jego imię i ród. Ginie za króla, w imię Boga i kraju rodzinnego. Żal mu poległych towarzyszy i choć jest już za późno, podejmuje decyzję, by zatrąbić w róg. W chwili śmierci żegna się ze swym mieczem i oddaje się w służbę Bogu. Układa się twarzą ku Hiszpanii, wspomina swoje życie i prosi Boga o przebaczenie. Mimo okrucieństwa i bezwzględności w walce zostaje wzięty do raju. W systemie wartości rycerza ważne miejsce zajmuje Stwórca. Pobożny i wierny Najwyższemu Panu Roland walczył przecież z niewiernymi Saracenami, krzewiąc wiarę chrześcijańską. Takie przedstawienie bohatera czyni z niego postać niezwykłą, a jego droga do śmierci przekształca się w drogę do świętości. Dzisiaj tę opowieść rycerską traktujemy jako piękną legendę, a postać Rolanda nie budzi tylu emocji. Jednak pewne cechy (odwaga, honor, pobożność) na trwałe zostały przypisane wzorcowi rycerza.

Test ortograficzny

1. Ó piszemy, gdy wymienia się na:
a) .......... np. ................... bo ....................
np. ................... bo ....................
b) .......... np. ................... bo ....................

2. Rz piszemy, gdy wymienia się na ..........
np. .................... bo ...................
np. .................... bo ...................

3. H piszemy, gdy wymienia się na:
a) .......... np. .................... bo ....................
b) .......... np. .................... bo ....................
c) .......... np. .................... bo ....................
d) .......... np. .................... bo ....................

4. Po c, s, z piszemy i, gdy mówimy: ....., ....., ......
np. ...................., ......................., ....................
Po c, s, z piszemy j, gdy mówimy: ....., ....., ..... .
np. ...................., ......................, .....................
Po innych spółgłoskach piszemy zawsze ..... .

5. Na podstawie poniższych przykładów zdefiniuj pisownię nie z różnymi częściami mowy:
a) nie wiem .......................................................................................................................................
b) nie ja .......................................................................................................................................
c) nie lepiej (najlepiej) .......................................................................................................................................
d) nie wyższy (najwyższy) .......................................................................................................................................
e) niezadowolenie .......................................................................................................................................

6. Wielką literą piszemy:
(podkreśl trzy poprawne odpowiedzi)

a) przydomki, przezwiska i pseudonimy,
b) nazwy członków zgromadzeń zakonnych i braci,
c) nazwy świąt i dni świątecznych,
d) nazwy orderów i odznaczeń,
e) nazwy mieszkańców miast i osad,
f) nazwy okręgów administracyjnych.

Test słownikowy

ob__dowa - s. .....

Sztok__olm - s. .....

pr__szyć - s. .....

lekt__ra - s. .....

szt__ciec - s. .....

powr__żyć - s. .....

st__emię - s. ......

tu__urek - s. .....

kamufla__ - s. .....

fut__rysta - s. .....

bie__mować - s. .....

upra__yć - s. .....

zap__eczyć - s. .....

ż__czek - s. .....

ł__dka - s. .....

żagl__wka - s. .....

r__wnik - s. .....

niebła__y - s. .....

u__alać się - s. .....

dys__armonia - s. .....
ar__aizm - s. .....

__odkiewka - s. .....

B__g - s. .....

__emiosło - s. .....

__arleston - s. .....

owcza__ - s. .....

__ymn - s. .....

gita__ysta - s. .....

kru__ganek - s. .....

su__ar - s. .....

d__ch - s. .....

Pary__ - s. .....

kręgosł__p - s. ....

f__ga - s. .....

ka__cja - s. .....

wł__cznia - s. .....

Norwe__ka - s. .....

mist__ostwo - s. .....

klas__wka - s. .....

dewal__acja - s. .....


2010-03-29T16:13:48+02:00
Małgorzata orze wzgórze.
Gorzej stać się już nie może.
Przecież rósł tam orzech, wierzba, blade wrzosy.
Wszystko zżęła Gośki kosa.
Leżą drzewa. Także żyto i żonkile.
Małgorzta na to gwiżdże,
słychać kszyków straszne krzyki
i żałosny wrzask Błażeja.
Tak, życiowa to historia.


Z Torunia gruba sójka
oraz jej rozumna córka,
wnuczuś Jędruś, Piotruś, wnusia,
synuś mężuś i Danusia
polowali na królika,
który im za wzgórze znika.
Wróbel, kura i kukułka
obserwują to z pagórka.
Królik przepadł gdzieś za murem,
rozpaczają sójki chórem.
2010-03-29T16:47:24+02:00
Trudne dyktando Można podyktować nawet 1-2 zdania, będa stanowiły duuuży problem: Ze sczerniałych(*) łanów pszenżyta(*), hycając(*), wychynął zając szarak(*). Nieopodal rozległ się krzyk kszyka(*), z chaszczy wynurzył się nurzyk, w okamgnieniu(*) przeleciała upierzona popielato białorzytka. Nad ośrodkiem sportowym Fundacji na rzecz Walki z Dopingiem(*) w Rucianem-Nidzie(*) rozjarzyło się słońce. Sprinter wszech czasów(*), ponadtrzydziestodwuipółletni pół Polak(*), pół Irlandczyk(*), przybysz z Kalifornii, cierpiący co niemiara na nużycę, z której nie umiał go wyleczyć nowo kreowany(*) doktor wszech nauk, zszedł(*) po spróchniałych schodach(*) w skos na antresolę. Na myśl o tym chłopku-roztropku(*), pseudospecjaliście(*) od siedmiu boleści, mruknął pod nosem : "Bodajbyś sczezł, półinteligencie!"(*). Od rana Kalifornijczyk(*) miał zły humor. Wczoraj w drink-barze(*) wypił za dużo beaujolais(*) i chianti(*), czym przysporzył sobie wrogów wśród zszokowanych współmieszkańców ośrodka. Wszechogarniające znużenie odebrało mu apetyt. Spożył tylko cornfleksy(*), cheeseburgera(*), sczerstwiałą(*) bułkę i wypił łyk herbaty marki "Samowar"(*). Jego przyprószony siwizną quasi-opiekun(*) z college'u(*), skądinąd istny quasimodo(*), potępiał w czambuł takie figle-migle(*). "Lepiej by(*) zatańczył jive'a(*) albo boogie-woogie(*) alboby(*) zagrał w scrabble'a(*)" - pomyślał trener. Ale ten nicpotem(*) zhardział(*) i nic a nic(*) nie słuchał jego wskazówek. Co bądź by rzekł, wszystko na nic. "Azaliż(*) po to mknęliśmy w przestworzach boeingiem(*), by przegrać sromotnie z tym niby-mistrzem(*), półzawodowcem(*) z Buska Zdroju(*) albo pseudo-Rosjaninem(*) z abchaskiego(*) klubu, który przywlókł się do ośrodka rzężącym rzęchem" - żachnął się. Tymczasem supermistrz, popatrzywszy na rozżarzone słońce, zamarzył - czyżby poniewczasie - o udanym come backu na bieżnię(*). Przy akompaniamencie połyskujących w słońcu trąb grzmiących niczym spiżowe dzwony, znienacka ruszyły zbrojne hufce króla błystka. Dźwięki trąbiących heroldów mieszały się z ogłuszającym hukiem ciężkich dział które bombardowały osłupionych przeciwników tysiącami dojrzałych czarnych jagód i owoców jarzębiny.