Podziel podane niżej wydarzenia na przyczyny
a.wybuchu powstania listopadowego
b.jego klęski

Obojętnośc rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej; wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania Belgii i Grecji); łamanie przez cara postanowień konstytucji; nieudolnośc wyższych dowódców; brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego oraz innych urzędników carskich ; plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie; brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej ; rosyjska przewaga militarna

1

Odpowiedzi

2010-03-29T16:13:32+02:00
A. wydarzenia w Europie
łamanie przez cara postanowień konstytucji
nieudolność wyższych dowódców
plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiejw zach. Europie
brak decyzji sejmu...
b. obojetność rządów państw europejskich
brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego...
rosyjska przewaga militarna
8 1 8