Odpowiedzi

2010-03-29T16:30:09+02:00
Ca + 2HCl===> CaCl₂ + H₂
Ca⁰ + 2H⁺ + 2Cl⁻ --> Ca²⁺ + 2Cl⁻ +H₂
Ca⁰ + 2H⁺ --> Ca²⁺ +H₂

Mg + 2HNO3===> Mg(NO₃)₂ + H₂
Mg⁰ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ --> Mg²⁺ + 2NO₃⁻ +H₂
Mg⁰ + 2H⁺ + ⁻ --> Mg²⁺ + H₂

2Na + H2CO3===> Na₂CO₃ + H₂
2Na⁰ + 2H⁺ + 2CO₃²⁻ --> 2Na⁺ + CO₃²⁻ +H₂
2Na⁰ + 2H⁺ + --> Na⁺ + +H₂

2Al + 6HCI===> 2AlCl₃ + 3H₂
2Al⁰ + 6H⁺ + 6Cl⁻ --> 2Al³⁺ + 6Cl⁻ + 3H₂
2Al⁰ + 6H⁺ --> 2Al³⁺ + 3H₂

3Mg + 2H3PO4===> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
3Mg⁰ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ --> 3Mg²⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
3Mg⁰ + 6H⁺ +⁻ --> 2Mg²⁺ + 3H₂

2Fe + 3H2SO4===> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂
2Fe⁰ + 6H⁺ + 3SO₄²⁻ --> 2Fe³⁺ + 2SO₄²⁻ + 3H₂
2Fe⁰ + 6H⁺ + --> 2Fe³⁺ + + 3H₂

2Al + 3H2S====> Al₂S₃ + 3H₂
2Al⁰ + 6H⁺ + 3S²⁻ --> 2Al³⁺ + 3S²⁻ + 3H₂
2Al⁰ + 6H⁺ --> 2Al³⁺ + 3H₂
2010-03-29T16:38:35+02:00
Napisz cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób
skrócony równania reakcji metali z kwasami:

Ca + 2HCl→CaCl₂ + H₂
Ca + 2H⁺ + 2Cl⁻→Ca²⁺ + 2Cl⁻ +H₂
Ca + 2H⁺ → Ca²⁺ +H₂

Mg + 2HNO₃→ Mg(NO₃)₂ + H₂
Mg + 2H⁺ + 2NO₃⁻ → Mg²⁺ + 2NO₃⁻ +H₂
Mg + 2H⁺ → Mg²⁺ + H₂

2Na + H₂CO₃→ Na₂CO₃ + H₂
2Na + 2H⁺ + 2CO₃²⁻→ 2Na⁺ + CO₃²⁻ +H₂
2Na + 2H⁺ → Na⁺ + +H₂

2Al + 6HI→2AlI₃ + 3H₂
2Al + 6H⁺ + 6Cl⁻ → 2Al³⁺ + 6I⁻ + 3H₂
2Al +6H⁺ → 2Al³⁺ + 3H₂

3Mg + 2H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
3Mg + 6H⁺ + 2PO₄³⁻→ 3Mg²⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
3Mg + 6H⁺→ 2Mg²⁺ + 3H₂

Fe + H₂SO₄→ FeSO₄ + H₂
Fe + 2H⁺ + SO₄²⁻ → Fe²⁺ + SO₄²⁻ + H₂
Fe + 2H⁺→ Fe²⁺ + H₂

2Al + 3H₂S→ Al₂S₃ + 3H₂
2Al + 6H⁺ + 3S²⁻ → 2Al³⁺ + 3S²⁻ + 3H₂
2Al + 6H⁺→ 2Al³⁺ + 3H₂