Samochód rusza ze skrzyżowania z przyśpieszeniem o wartości 3m/s2. Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyśpieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50m/h. Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej wartości prędkości.

1

Odpowiedzi

2009-10-31T16:50:13+01:00
Samochód rusza ze skrzyżowania z przyśpieszeniem o wartości 3m/s2. Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyśpieszony, jeśli na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50m/h. Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej wartości prędkości.

Dane:
a=3m/s2
v=50km/h≈13,89m/s

t?
t=v/a=(13,89m/s)/(3m/s2)=4,63s

s=v₀t+(at²)/2=0*4,63s+[3m/s² * (4,63s)²]/2≈32,16m
2 5 2