Rozwiąż krzyżówkę:
1.Czasowe wyłączenie wody z obiegu. (8liter)
2.Proces przemieszczania się wody w glebie (9liter)
3.Jest najniższa w strefie okołobiegunowej (11liter)
4.Zawartość soli w wodzie mineralnej (9liter)
5.Najczęściej jest tworzona przez wiatr. (4litery)
6.Prąd morski, którego temperatura jest niższa niż wód otaczających (5liter)
7.Prąd morski, którego temperatura jest wyższa niż wód otaczających. (6liter)

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:16:47+02:00
1.Czasowe wyłączenie wody z obiegu(RETENCJA)
2.Proces przemieszczania się wody w glebie(tego akurat nie wiem)
3.Jest najniższa w strefie okołobiegunowej(TEMPERATURA)
4.Zawartość soli w wodzie morskiej(ZASOLENIE)
5. Najczęściej jest tworzona przez wiatr(tego też nie wiem)
6.Prąd morski którego temperatura jest niższa niż wód otaczających(ZIMNY PRĄD MORSKI)
7.Prąd morski którego temperatura jest wyższa niz wód otaczających(CIEPŁY)
1 4 1
2010-03-29T16:17:00+02:00
1 retencja
2 dyfuzja (chyba)
3 temperatura
4 zasolenie
5 fala
6 zimny
7 ciepły