Odpowiedzi

2010-03-29T16:28:30+02:00
MIESZKANIE
1. Nie należy palic papierosów
2. Trzeba sprawdzac, czy nie ulatnia się gaz
DYSKOTEKA, KINO, TEATR
1. Nie palic papierosów
2. Uważac na świece i inne zapalone rzeczy
LASY
1. Nie należy palic ognisk blisko drzew i innych łatwopalnych roślin
2. W razie zobaczenia ogniska w niewyznaczonym do tego miejscu należy wezwac policję.
PŁODY ROLNE ZGROMADZONE NA POLACH
1. Nie palic tam ognisk
2. Starac się je uprawiac jak najdalej jezdni.